PrevádzkareňELKO Computers
Bojnická cesta 5
97101 Prievidza


: 046/5430717
: tulik@elko.sk

SídloELKO Computers, spol. s r.o.
Bojnicka cesta 5,7
971 01 Prievidza 1

: 31619479
: 2020468549
: SK2020468549


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08